Wordpressに移転しました! https://richardkoshimizu.wordpress.com/

2016年5月7日RK松阪講演会動画を公開します。

2016年5月7日RK松阪講演会動画を公開します。

2016.5.7リチャード・コシミズ松阪講演会

連続再生 10分割

https://www.youtube.com/watch?v=fuPIFaUnDYc&list=PLPg7hSdi4rU4p1Z-aYOrKe2VEE0H33WAF

万ちゃんが不眠不休で完成してくれました。大感謝です。